Home   Wie   Waar   Hoe   Contact   

 

De Trap

 

Onze doelgroep/Wie kan er bij ons terecht?

 

Leeftijdscategorie: vanaf 18 jaar tot onbeperkt.

Doelpubliek: alleenstaanden, multiproblem-gezinnen,koppels, éénoudergezinnen….

Onze doelgroep: kansarmen, generatiearmen, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische, mensen met een vlaams fondsnummer (evt ter overbrugging van een andere gespecialiseerde dienst), bejaarden…

Problematieken: financiële-, administratieve-, juridische- problemen tot sociaal isolement.

 

 

 

  

Met wie werken we samen?

 

We werken meestal samen met verschillende OCMW’S, CBJ Antwerpen/Mechelen/Turnhout, anonieme welzijnsorganisatie die dan per begeleiding de afgesproken begeleidingskost betaald. De aanpassing van de begeleidingskosten, indien nodig gebeurt steeds na iedere tussentijdse evaluatie of bij iedere wijziging in de begeleiding.  Dit wordt opgevolgd door de individuele begeleidster en de teamverantwoordelijke.

Uiteraard werken we binnen de begeleiding ook met andere diensten samen. (CLB, probatie assistenten, jeugdrechtbank, psychologen, bewindvoerders…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes

 

 

Verslaving

Steeds meer mensen krijgen te maken met een of andere vorm van verslaving.

 DE DRUGLIJN

De DrugLijn informeert, adviseert, helpt en maakt wegwijs. Maar hoe, door wie en hoe vaak? Meer over onze werking.

 

http://www.druglijn.be/

 

SOS ALMEDRUA VZW is een Seculair zelfzorgvereniging voor mensen met verslavingsproblemen. Onze prioriteit is zelf beslissen om met de verslaving te breken : alcohol – medicatie –drugs – of andere !                                                                                           Onze werking is niet gebaseerd op een vooropgesteld stappen programma zoals in de meest gekende zelfhulpgroepen.
Wij benadrukken de individuele zelfzorg , ons leven zelf weer in handen te nemen dat zonder middelen gebruik!
Al wie in onze Seculiere Individuele Zelfzorg geïnteresseerd is, zeggen we nu reeds van harte welkom!

 

 sos almedrua vzw    

 

De Trap © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

 

 

 

Als je echt iets wil doen, vind je altijd een weg

 

Als je iets niet wil doen, vind je altijd wel een excuus.

 

 

 

  De Trap    Thuisbegeleidingsdienst