Home   Wie   Waar   Hoe   Contact   

 

De Trap

 

Werkingsgebied/duur

 

Gans de provincie Antwerpen.

Hoe lang een begeleiding loopt is afhankelijk van de hulpvraag/motivatie van betrokkene en uiteraard ook hoe lang de begeleiding is goedgekeurd door de desbetreffende welzijnspartner.

 

 

 

Hoe gebeurt een aanmelding?

 

Iedere aanmelding gebeurt steeds via de sociale partner die de begeleidingskost opneemt behalve wanneer er andere afspraken rond zijn gemaakt.

Er wordt contact opgenomen met de teamverantwoordelijke.  Hier word kort de situatie geschetst en de hulpvraag gesteld en evt verwachtingen/doelstellingen.

Indien betrokkene onder onze doelgroep valt komt ze op de wachtlijst terecht.

Wanneer er een opstart mogelijk is wordt zowel betrokkene als de sociale partner op de hoogte gebracht. 

Hierna volgt een intake gesprek door de individuele begeleidster.

Tijdens de teamvergadering, iedere dinsdagmiddag wordt de aanvraag besproken.  Bij een gunstig advies kan de begeleiding  opgestart worden.

Er wordt per begeleiding een individueel plan uitgeschreven.

 

De individuele begeleidster komt wekelijks op huisbezoek.  Zij is tijdens de werkuren steeds telefonisch bereikbaar.  Bij crisismomenten kan men steeds terecht bij de teamverantwoordelijke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes

 

Psychische problemen

 

1 op 5 mensen krijgt in zijn leven te maken met een psychisch probleem. Dan gaat het niet louter om gevoelens van angst of verdriet, maar om een aandoening die het dagelijks leven van de persoon verstoort.  Psychische problemen blijven een moeilijk bespreekbaar onderwerp.  Veel betrokkenen durven er niet over te spreken en kunnen zo nergens terecht met hun gevoelens.

Voorbeelden van psychische problemen zijn angststoornissen, depressie, manisch-depressieve stoornissen, schizofrenie.  De meeste stoornissen zijn goed te behandelen aan de hand van medicatie en therapie.  Dit kan in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), een psychiatrisch ziekenhuis of bij een zelfstandig psycholoog of psychiater.  Meestal kom je er terecht na doorverwijzing van een huisarts of een andere hulpverlener.

 

Enkele nuttige links.

www.fitinjehoofd.be

www.psychiatrie.be

http://www.zorg-en-gezondheid.be/

http://www.vvgg.be/home_245.aspx

http://www.koppvlaanderen.be/

http://www.theseas.be/nl/onthaal.htm

De Trap 2010 Privacy Policy Terms Of Use

 

 

 

 

Als je echt iets wil doen, vind je altijd een weg

 

Als je iets niet wil doen, vind je altijd wel een excuus.

 

 

 

  De Trap    Thuisbegeleidingsdienst